AB Visie
Een andere visie op architectuur en bouwen AB Visie / Bureau voor architectuur en bouwen / Donizettihof 12 / 2402 EK Alphen a/d Rijn / Tel: (0172) 419 410 / info@ab-visie.nl
AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner

Wat betekent het nieuwe werken voor architectuur ?

het nieuwe werken

het nieuwe werken

Het concept van het nieuwe werken komt er kort gezegd op neer dat werken niet meer plaats gebonden is. In plaats van van  negen tot vijf in een kantoortuin achter de computer te zitten, wordt er gewerkt achter laptops op plekken die mensen goed uitkomen.Wanneer je dit concept door trekt zou dat betekenen dat kantoortuinen hun laatste dagen beleven.

Wat kan ik  als architect met het nieuwe werken

Het is in de eerste plaats een geweldige uitdaging om op deze manier naar wonen en werken te kijken. Loslaten dat wonen en werken van elkaar gescheiden horen te zijn opent nieuwe horizons.

Betekent dit nu ook dat we kantoren helemaal kunnen afschaffen?

Ik denk het niet, de mens is een groepsdier. Altijd in je eentje achter een laptop zitten, brengt niet genoeg inspiratie. Ook al staat die laptop op het mooiste plekje van de wereld. Een mens wil toch “delen”, zijn werk laten zien, over zijn werk praten, nieuwe inzichten verkrijgen.  In mijn visie zullen we steeds meer behoefte krijgen aan “samenkomst ruimten” Ruimten waarin je bij elkaar kunt aanschuiven, liefst waar andere branches dan je eigen ook vertegenwoordigd zijn, om zo ook op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. Allemaal inspiratie.

De inrichting van die samenkomst ruimten kan niet anders dan flexibel zijn : wil je met een grote groep samenkomen, of met een paar man? Moet er vergaderd worden met de stukken op tafel. Of moet er ontspannen worden gebrainstormd, is contact met andere gebruikers gewenst of ongewenst? Hoeveel techniek is er nodig en hoe richt je de ruimten zo in dat er met die behoefte aan techniek flexibel omgesprongen kan worden ? Allemaal interessante vragen waar ik als architect  mijn  hoofd wel  over wil  breken.

En die kantoortuinen, die straks overbodig zijn ?

Dat worden woningen en leveren op die manier weer een leuke puzzel voor mij op. Of mischien ga ik nu toch maar eerst een woning ontwerpen waarin het niet alleen maar goed wonen, maar ook goed werken is….

met dank aan NW2010 voor het organiseren van de workshops : het nieuwe werken

en  zie ook  ArchitectRed

Ton Veenman