AB Visie
Een andere visie op architectuur en bouwen AB Visie / Bureau voor architectuur en bouwen / Donizettihof 12 / 2402 EK Alphen a/d Rijn / Tel: (0172) 419 410 / info@ab-visie.nl
AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner

Het aanvragen van een omgevingsvergunning.

De ontwerpfase klaar is en het definitieve ontwerp kan ieders goedkeuring weg dragen. Nu moet het plan gereed gemaakt worden voor de indiening voor een omgevingsvergunning.

Wat is een omgevingsvergunning?

Dat is een vergunning voor het bouwen van een huis, bedrijfspand, school, eigenlijk alles wat gebouwd kan worden.
De omgevingsvergunning vervangt sinds 2010 alle verschillende vergunningen ( in het totaal 27 ) die tot dat moment nodig waren om toestemming voor het bouwen te krijgen.
De omgevingsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente

Wat heb je nodig voor een omgevingsvergunning?

* Een aantal principe details.
* Een uitgewerkte opzet van de constructie van het gebouw.
* Er moet een energie-prestatie-norm-berekening worden gemaakt, op basis van een opzet van     de gebouw-installaties. Deze berekening levert een getal op die moet voldoen aan de huidige norm. Voor woningen is dat op dit moment 0,4 en  dit wordt steeds verder aangescherpt.

Als de aanvraag compleet is dien ik de stukken in. Normaal gesproken duurt het  maximaal 13 weken voor er een bouwvergunning wordt afgegeven.

Het bestemmingsplan.

Elke gemeente kent een bestemmingsplan waarin vastligt wat in een bepaald gebied wel en wat niet is toegestaan Als er afgeweken wordt van het bestemmingsplan en de aanvraag van de omgevingsvergunning tevens een aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan behelst, dan worden er veel meer documenten gevraagd die ondersteund moeten worden met rapporten en onderzoeken.

De procedure voor de behandeling van de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan is veel complexer dan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het is dus van belang te kijken of er oplossingen te verzinnen zijn om binnen het bestemmingsplan het gewenste gebouw te realiseren.

Wanneer je echt buiten het bestemmingsplan een gebouw wil neerzetten, adviseer ik je om eerst een principe aanvraag in te dienen om te kijken of de gemeente bereid is jouw bouwplannen te ondersteunen. Dat is een goedkopere en eenvoudiger manier dan het direct een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met me op.

Ton Veenman