AB Visie
Een andere visie op architectuur en bouwen AB Visie / Bureau voor architectuur en bouwen / Donizettihof 12 / 2402 EK Alphen a/d Rijn / Tel: (0172) 419 410 / info@ab-visie.nl
AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner

Uitwerkingsfase

In de uitwerkingsfase worden alle plannen op papier gezet. Het definitieve ontwerp wordt gemaakt. Dat is het ontwerp waar alle partijen aan gebonden zijn.

Wat is er nodig voor een definitief ontwerp?

* De architect maakt bouwtekeningen, waarop alle details van de woning of gebouw staan aangegeven.
* De architect maakt een bestek. Een omschrijving in woorden van materialen en materiaaleisen voor het neer te zetten gebouw.

In deze fase is er natuurlijk intensief contact tussen architect en opdrachtgever. Het is van belang dat alle details conform de wensen van de opdrachtgever op tekening en in het bestek worden gezet. Het ontwerpen van een gebouw is een proces. Al doende en denkende wordt voor de opdrachtgever steeds duidelijker wat hij wel en niet wil.

detailvsch312092016

 

In deze fase worden definitieve  beslissingen genomen. Waar komen de stopcontacten, willen we een of  toch twee badkamers, voor welke dakpannen kiezen we. Wel of geen verwarming in de garage? Al dit soort vragen moeten worden beantwoord.  Want wanneer de opdrachtgever in een later stadium toch zaken anders wil, kan dat lastig ( en  heel duur) worden. Nu, in de uitwerkingsfase kunnen nog zonder problemen wijzigingen in het ontwerp worden opgenomen.
In deze fase worden beslissingen genomen die invloed hebben op de kosten en de duurzaamheid van de woning.Niet alle beslissingen met betrekking tot duurzaamheid moeten direct genomen worden: zonnepanelen zijn een goed voorbeeld van een voorziening die ook later heel goed toegepast kan worden.

De constructeur

Naast de wensen van de opdrachtgever, moet het gebouw natuurlijk voldoen aan vele technische eisen. De  architect laat een constructeur berekenen of de constructie veilig is. Dit is wettelijk verplicht.

Aan het eind van deze fase ligt het ontwerp voor het neer te zetten gebouw vast, in de vorm van tekeningen en bestek.
En kan begonnen worden met het zoeken van een aannemer..