AB Visie
Een andere visie op architectuur en bouwen AB Visie / Bureau voor architectuur en bouwen / Donizettihof 12 / 2402 EK Alphen a/d Rijn / Tel: (0172) 419 410 / info@ab-visie.nl
AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner

De oplevering en garanties

Voor er met de bouw begonnen wordt, is er een bestek gemaakt, waarin exact omschreven staat hoe de woning ( of het bedrijfspand ) op geleverd moeten worden.
Zoals al eerder gezegd: bouwen is mensen werk, er kan wat mis gaan.Dat gaan we bekijken bij de oplevering

Wat wordt bedoeld met oplevering?

Wanneer de bouw klaar is en het gebouw dus bewoond kan worden maak ik een inventarisatie van alle gebreken die dan geconstateerd worden. Vaak doe ik dit samen met de aannemer, en regelmatig schuift ook de opdrachtgever aan.
Het gaat bij een inventarisatie niet om het aanwijzen van een “schuldige” maar om het oplossen van onvolmaaktheden.Dat kan uit een lopen van een ontbrekende aftimmerings-latje tot een slechte dekvloer die hersteld moet worden.

De onderhoudstermijn

In de periode na de oplevering worden deze punten door de aannemer aangepakt en opgelost. Daarna gaat de onderhoudstermijn in. De duur van de onderhoudstermijn is al voor er met de bouw begonnen wordt, in het bestek vastgelegd.
Wanneer  de onderhoudstermijn is afgelopen, krijgt de aannemer het laatste gedeelte van de aanneemsom uitgekeerd.

Welke onderhoudstermijn wordt aangehouden hangt af van de omvang van het werk.  Maar ook van het  vertrouwen dat de opdrachtgever in de aannemer heeft.

Ook na de oplevering kom ik langs om te kijken of de punten uit de lijst van de oplevering naar tevredenheid is weggewerkt.

Contact houden

Ik houd ook later nog graag contact met mijn voormalige opdrachtgevers, omdat ik graag wil weten of het gebouw ook op termijn in het gebruik bevalt.Daar kan ik natuurlijk altijd van leren.
Maar het is gewoon ook leuk om te doen

Het mooiste compliment dat ik kan ontvangen, is wanneer opdrachtgevers vertellen dat hun klanten nog steeds zeggen dat ze zo’n mooi kantoor hebben. Kortom dat ze na jaren nog steeds trots op hun gebouw zijn. Daar wordt ik erg blij van.

 

2004_1031image0022