AB Visie
Een andere visie op architectuur en bouwen AB Visie / Bureau voor architectuur en bouwen / Donizettihof 12 / 2402 EK Alphen a/d Rijn / Tel: (0172) 419 410 / info@ab-visie.nl
AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner

Archeologiehuis

Het idee Elk gebouw wordt geboren uit een idee en zo ook het Archeologie huis. Bij de gemeente ontstond  naar

Archeologiehuis

Archeologiehuis

Het idee

Elk gebouw wordt geboren uit een idee en zo ook het Archeologie huis. Bij de gemeente ontstond, naar aanleiding van de opgravingen in het centrum van Alphen a/d Rijn, de wens deze vondsten tentoon te stellen. Het Archeon was daarvoor de meest aangewezen plaats.                 De gebruiker van het gebouw is altijd mijn uitgangspunt, in dit geval had ik  dus te maken met 3 gebruikers: het Archeon, de gemeente Alphen aan de Rijn en de provincie Zuid- Holland.

Drie gebruikers

Drie gebruikers betekent ook drie verschillende verlangens. Iedere partij had zijn eigen behoeften en ideeen hoe het Archeologiehuis eruit moest zien.

Voor het Archeon moest het Archeologiehuis onderdeel uitmaken van het park, moet daar dus in passen.De gemeente  Alphen wilde de Romeinse vondsten uit Alphen exposeren.De provincie Zuid -Holland wilde de archeologische vondsten uit de rest van Zuid-Holland exposeren. Tegelijkertijd zochten de provincie Zuid- Holland een plek waar hun vrijwilligers, die de opgravingen reinigen en catalogiseren, konden werken.

Een Bataafse boerderij

De directeur van het Archeon, Jack Veldman opperde het idee om voor het museum een van de boerderijen te gebruiken die bij de inkrimping van het Archeon verloren was gegaan. Het werd een Bataafse boerderij waarvan de resten in Rijswijk waren gevonden. Een interessant gebouw: een duidelijk Bataafs ontwerp, wat door de eigenaren “verromeinst” was.  Gevelarchitectuur is van alle tijden..

Daarmee was de buitenkant van het te ontwerpen Archeologiehuis duidelijk, maar de binnenkant nog niet.
Binnen in het gebouw moest ik dus twee functies verwezenlijken : een werkplek en een tentoonstellingsplek. Ik had te maken met een eeuwenoud gebouw, waarin een woon en werkplek verenigd waren. Het leek mij passend om deze twee deling in ere te houden. En zo kwam ik op de gedachte het woongedeelte te bestemmen voor de archeologische vrijwilligers.  Zij kregen in het Archeologiehuis een nieuwe thuisbasis. Het “werk”  gebeurt in de “stal”, daar zijn de exposities, daar worden de rondleidingen gehouden. Kortom daar vindt het werk van het museum plaats. De oplevering en opening van het gebouw vond plaats in 2011.

ab-visie 3D archeologiehuis bij het Archeon