AB Visie
Een andere visie op architectuur en bouwen AB Visie / Bureau voor architectuur en bouwen / Donizettihof 12 / 2402 EK Alphen a/d Rijn / Tel: (0172) 419 410 / info@ab-visie.nl
AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner

Het bouwproces

dscf0014

 

Wanneer het daadwerkelijke bouwen begint kan de opdrachtgever de architect verzoeken “bouwtoezicht” te houden.

Wat is bouwtoezicht?

Dat wil zeggen dat de architect met regelmaat op de bouwplaats komt kijken en nauw overleg houdt met opdrachtgever en aannemer. Afhankelijk van de grote van het nieuw te bouwen pand, leidt de architect in dat geval ook een aantal van de bouwvergaderingen en zorgt voor notulen hiervan.

Waarom zou de architect bouwtoezicht doen

Wij kennen het ontwerp van haver tot gort en weten precies wat de opdrachtgever wil.
Bovendien heeft Ton een grote bouwkundige kennis, waardoor hij goed kan inschatten of wat er op de bouwplaats gebeurt conform de afspraak is.
Daarnaast kan hij in overleg met de aannemer bepalen wat er gebeuren moet, als een en ander niet volgens planning gaat. Bouwen is tenslotte mensen werk..

Hoe lang duurt het voor mijn pand “staat”?

De hoeveelheid tijd die nodig is om daadwerkelijk een gebouw te realiseren is van veel factoren afhankelijk. De gemeente en andere instanties kunnen dwars liggen en vertragend werken. De opdrachtgever kan moeite hebben met het maken van definitieve keuzes of de financiën niet snel rond krijgen. De aannemer kan tijd verliezen door het weer, of toeleveranciers die niet op tijd leveren. En zo zijn er nog veel meer factoren te benoemen, die het moeilijk maken om een algemeen beeld te geven van de duur van het bouwproces. We zeiden het al Bouwen is mensenwerk…

Kan het plan binnen de grenzen van het bestemmingsplan gerealiseerd worden, dan wordt in het algemeen de bouwvergunning ca 13 weken na indiening verleend.

DSCF0004a

Ervaring leert dat van uitwerkingsfase tot oplevering van het pand ongeveer op een half jaar gerekend moet worden.
Heeft u andere vragen, die niet op onze website of onze weblog staan?
neemt u dan gerust contact met ons op.

Ton en Felice Veenman