AB Visie
Een andere visie op architectuur en bouwen AB Visie / Bureau voor architectuur en bouwen / Donizettihof 12 / 2402 EK Alphen a/d Rijn / Tel: (0172) 419 410 / info@ab-visie.nl
AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner AB Visie Banner

Het schetsontwerp

Wat is een schetsontwerp?

3d-dichtbij-22102014

Bij het woord schetsontwerp krijg je misschien visoenen van een architect die met een potlood in een schetsboek de ene tekening na de andere maakt…
Dat was ooit wel zo, vandaar ook die naam.
Maar tegenwoordig wordt een schetsonderwerp op de computer getekend.
Een schetsontwerp is een eerste aanzet hoe je toekomstige woning of bedrijfspand eruit zou kunnen gaan zien.

Hoe wordt een schetsontwerp gemaakt?

Samen met de opdrachtgever hebben we een bouwanalyse gemaakt waar alle wensen voor het pand beschreven staan. Op basis van die bouwanalyse maken we een of meerdere schetsontwerpen:
dat wil zeggen ontwerpen waarop de gevels en plattegronden zijn uitgewerkt.
Er moet dan nog heel veel ingevuld, besproken en bedacht worden, maar de basis van het ontwerp is er.
Bij AB-visie is het mogelijk het schetsontwerp in een drie-D-presentatie te bekijken.
Dat is voor jou als opdrachtgever enorm leuk: dan komt je toekomstige woning/bedrijfspand voor het eerst echt “in beeld”
Je zal merken dat aan de ene kant veel duidelijkheid geeft, maar aan de andere kant ook veel vragen oproept. Dat het eerste ontwerp vragen oproept is juist heel goed. Immers, in deze fase ligt nog niks vast. Samen met de opdrachtgever gaan we op zoek naar het antwoord op de vragen. Zo ontstaat langzaam maar zeker het definitieve ontwerp.
In deze fase is het heel goed doorspreken van de verwachtingen van de opdrachtgever van groot belang en daar nemen we dan ook rustig alle tijd voor. We zijn ons ervan bewust dat een eigen pand bouwen een enorme uitdaging en investering is van de opdrachtgever en investeren graag van onze kant, tijd, geduld  en kennis en expertise.

Aan het eind van deze fase ligt de basis van het gebouw vast en kan de                                                            bouwvergunning bij de gemeente door de architect worden aangevraagd.